Tommy Bonté - tryckteknisk lärare på Brobygrafiska

"En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område." – Niels Bohr

Category: Uncategorized

0 Post