Hello World! är inte bara ett projekt som jag beundrar utan också en term långt tillbaka närmre Internets födelse. Brian Kernighan ska ha myntat uttrycket i början av 1970-talet då han testade ett datorprogram skrivet i språket C. Därefter har termen kommit att bli världens mest vanliga formulering då avsikten är att skriva ut den för att få en verifikation på att kod är funktionsenlig.

Vi ska tjuvstarta lite. Mest för att du ska få knappa lite och komma in i stämningen. Jag utför detta genom programmet AnteckningarWindows, men du kan utföra i stort sett samma steg i MacOS genom att öppna TextEditeraren.

step1
1. Öppna programmet Anteckningar/TextEditeraren och skriv in följande text
step2
2. Spara ned ditt dokument som “index.html” under en mapp med exempelvis namnet “www”
step3
3. Gå till mappen där du sparade ned dokumentet och dubbelklicka på filen
step4
4. Dokumentet öppnas upp i din förvalda webbläsare och läser av HTML dokumentet. Jag valde att högerklicka och välja “öppna med…” och därefter valde jag Mozilla Firefox

Ditt HTML dokument läses nu lokalt från din dator av webbläsaren. Vilket kan urskiljas genom textraden i domänfönstret och fönstrets titel “file:///C:Users…“. Genom detta utgångsläge kan du inte använda språk som utför förfrågningar gentemot en server (såsom exempelvis PHP eller SQL), eftersom du förmodligen inte har satt upp någon.

Vi fortsätter! Välj att högerklicka på ditt HTML dokument och “öppna med…” Anteckningar/TextEditeraren eller öppna upp programmet Anteckningar/Textediteraren och öppna dokumentet därifrån. Har du fönstret uppe så är du ju startklar redan.

step5
5. Skriv in följande text

6. Spara genom Arkiv -> Spara eller klicka Ctrl + S.

7. Dubbelklicka på Index.html igen. Har du fortfarande webbläsaren öppen räcker det med att du laddar om hemsidan genom att klicka Ctrl+R (Refresh).

step8
8. När du laddat om eller öppnat upp ditt HTML dokument på nytt i webbläsaren kan du se hur du både angett fönstrets titel och skrivit ut en text i webbläsarens fönster

HTML språket arbetar med taggar. Dessa taggar initieras genom ett öppet vinkeljärn, taggnamn och därefter slutet vinkeljärn.

ex: <taggnamn>

Men webbläsaren behöver bli varse om vilka tecken som omfattas av taggen. Därmed ska taggen också avslutas på samma sätt fast med ett slashtecken efter öppet vinkeljärn.

ex: </taggnamn>

För att tala om för webbläsaren vad som ska skrivas ut inom webbläsarens fönster placerar vi följande text inom “body-taggar”.

ex: <body> Inunder body ska text och övrig kod skrivas ut i webbläsarens fönster</body>

<!DOCTYPE html> är starttaggen som talar om att vi vill bruka funktionalitet utifrån det senaste HTML-språket, HTML5. Den deklarerar sidans struktur och ska omfatta all kod i ett HTML dokument och avslutas därför längst ned.

All text i <head>-taggen utläses först och tillhandahåller information såsom exempelvis metadata och titlar

Taggar kan innehålla attribut. Attributet bgcolor talar exempelvis om vilken bakgrundsfärg taggens innehåll ska ha. Byt ut innehållet i <body>-taggarna mot följande:
<body bgcolor=”gray”>
<font color=”white” face=”calibri”>Min <b>feta</b>, <u>understrukna</u>, <i>kursiva</i> text</font>
</body>

Spara dokumentet och ladda om hemsidan.

step9

Nu har du kanske börjat förstå vad det går ut på. HTML som är grundstommen i webbprogrammering är förmodligen därför det språk du bör ägna dig åt först. Lär dig mer om HTML på WC3 Schools.

För att göra kunna göra dig hörd på en internationell nivå behöver du inte köpa en egen server. Idag finns det företag som tillhandahåller och erbjuder både domän och webbhotell på en av sina egna servrar. På så vis kan dina filer kan få utrymme att synas på webben. Mer om detta i nästa del.

Advertisements