Det är rätt så ofta som du använder Internet. Och vad som finns där avgörs av den data som kan lokaliseras på olika typer av servrar. Servrar är datorer, som till namnet har till syfte att lagra information i form av data. Dessa kan förvaras i speciellt utformade hyllor, på ett skrivbord eller i stora serverhallar. En administratör avgör vilken typ av data som kan hämtas, läsas, redigeras eller tas bort från servern, och av vem. Om du är administratör är det du som bestämmer över datainformationen på din server.

10471919_704854042907319_1366452001_n
Detta var en minidator som jag köpte för drygt ett år sedan. RaspBerry Pi är en rolig leksak!
927096_304822923010868_447626014_n
Jag läste lite manualer på nätet och gjorde en Internetserver av den

Du behöver därför veta vad syftet är. Det avgör nämligen ditt val av administration. Säkerhet, hastighet, lagringsalternativ med mera blir viktiga faktorer om informationen måste skyddas, kunna nås i tid och ha möjlighet att sparas ned på servern. Ett mycket bra exempel på detta är exempelvis den information som banker måste skydda. Ingen har tillgång till bankens information utan giltig ID verifikation som först krypteras och därefter dekrypteras av bankernas säkerhetssystem.

För att kunna nå ut och kommunicera med andra servrar runt om i världen har varje server ett namn, ett nummer. Som privatperson mottar du ett IP-nummer (Internet Protocol) från exempelvis Telia eller Bredbandsbolaget då du försöker ansluta din dator till Internet. Dataöverföringen sker i en lagerstruktur som verifieras av ett TCP lager (Transmission Control Protocol). För att kommunikation genom TCP/IP arkitektur ska kunna gå genom telenätet måste datakommunikation översättas till ljudfrekvenser. Då vi hade “56K modem” i väggen hörde vi denna översatta datainformation klart och tydligt i början av anslutningen eller om vi lyfte på luren (ljudet som sprakade). När ADSL modemet senare översatte data i större frekvensomfång och långt ovan de normalt “hörbara” frekvenserna, skapade det förutsättningen för mer datautrymme och att kunna samtala i telefon under uppkoppling.

“The World Wide Web” är en tjänst som Internet innehar. TCP/IP arkitekturen är det en applikation som kallas HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Detta protokoll utbyter information med andra servrar genom förfrågningar (“HTTP requests”). Det vi får tillbaka är svar (“HTTP responses”).

Något som irriterade mig som ung tonåring, då jag försökte få ett grepp om vad en webbläsare gjorde, var att ingen gav mig ett klart svar. Idag hade jag sagt detta till mig själv: “En webbläsare läser information ifrån en server som du besöker. En uppdaterad webbläsare håller sig á jour med programmeringsspråk och kan läsa det snabbt och korrekt utan att roffa åt sig för mycket av din dators kapacitet”. En webbläsare är inte svaret på allt (vilket jag trodde då). 1998 ville jag köpa NetScape 1,3 i en butik och personalen fattade ingenting.

En bra webbläsare är en exceptionell tolk. I nästa del kommer jag att gå in lite på olika typer av programmeringsspråk och berätta vad som krävs av en Internetserver för att förfrågningarna mellan användare och server ska kunna verkställas samt vad en webbläsare kan utföra för att göra en hemsida mer interaktiv.

 

Advertisements